Podmínky poskytování terapeutických setkání

Poskytovatel setkání

Poskytovatelem terapeutických setkání jsou jednotliví terapeuti na základě svých živnostenských oprávnění. Nejedná se o zdravotní službu. Každý terapeut si určuje svůj individuální ceník s ohledem na místo poskytování a náklady spojené s poskytováním.

Ochrana osobních údajů

Veškeré evidované informace se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679).
Zpracováváme kontaktní údaje klientů v následujícím rozsahu: jméno, e-mail a případně telefonní číslo, a to pouze za účelem poskytování služeb dle uzavřeného kontraktu.
 
Při konzultacích si terapeuti píšou poznámky, které slouží k zajištění kvality poskytovaných setkání. Součástí kontraktu může být dohoda o pořizování audio-videozáznamu ze setkání dle podmínek konkrétního terapeuta taktéž za účelem zajištění kvality setkání.

Všechny informace jsou považovány za přísně důvěrné a nejsou poskytovány třetím osobám. 

Omluva ze setkání

Pokud se klient omluví ze setkání dříve než 48 hodin předem, bude omluva přijata bez storno poplatku. Omluva méně než 48 hodin předem zavazuje klienta k úhradě storno poplatku ve výši 50% ceny setkání.

image

© 2023 Vytvořila Štěpánka Kryspínová.