O terapii

Terapie je v první řadě mezilidské setkání a proces, jehož cílem je dosažení změny v životě klienta - rozpustit rozličné problémy, uvolnit napětí, zvládnout prožívané těžkosti, rozvíjet kvalitu svých vztahů navenek i k sobě samému. 

K terapii využíváme systemické přístupy (narativní, na řešení orientovaný, strategický, komunikační). Důležitým a společným znakem těchto směrů je, že expertem na klientův život je klient sám a že lidé nejsou "problémy", nýbrž že se problémy vyskytují ve vztazíchTerapeut provází klienta na cestě ke změně, svými někdy neobvyklými otázkami podněcuje klienta k přemýšlení jinými způsoby, k rozvoji poznání sebe sama - svých pocitů a myšlenek.

Nabízíme terapeutická setkání (osobně či online) v podobě individuální a párové terapie. 
Terapie nabízíme dospělým a mladým dospělým.

Zásady, na kterých zakládáme naši spolupráci s klienty:

image

Důvěra a bezpečí

Se všemi informacemi o klientech nakládáme jako s důvěrnými. Vedeme si základní dokumentaci k poskytované podpoře. 
Na základě souhlasu klienta můžeme pořizovat audio či video záznam z našich setkání.

image

Partnerský přístup

Klient je pro nás rovnocenným partnerem od začátku komunikace o spolupráci, až do jejího závěru. Věříme, že klient nejlépe ví, co je pro něj užitečné. Je pro nás důležité od klienta slyšet, jak naši spolupráci vnímá a jak se při ní cítí. 

image

Profesionalita

Každý náš terapeut má odbornou podporu týmu a je pod individuálním supervizním vedením. Při spolupráci dodržujeme Etický kodex České asociace pro psychoterapii. Stále se vzděláváme a rozvíjíme.

image

Respekt

Jsme si vědomi odlišností mezi lidmi a citlivostí témat, které s námi klienti rozvíjí. Nesoudíme. Pomáháme a respektujeme jedinečnost každého člověka. 

Terapie má svůj začátek a konec...

Terapie začíná úvodním setkáním, během kterého terapeut zjišťuje přání a očekávání klienta od spolupráce a přibližuje klientovi své způsoby a možnosti. V závěru úvodního setkání se mají klient a terapeut právo volně vyjádřit, zda budou spolupracovat.
V průběhu terapie drží terapeut v povědomí stanovený směr a cíle spolupráce a průběžně s klientem reflektuje, kde na cestě k cíli se právě jejich spolupráce nachází.
Konec terapie přichází ve chvíli, kdy klient reflektuje, že terapie naplnila své cíle a již se nepotřebuje dále setkávat, nebo ho k ukončení terapie přivedou jiné důvody. Terapie se završuje závěrečným setkáním, při němž terapeut s klientem shrnují společnou cestu terapií a mluví o proběhlých změnách, které klient ve svém životě zaznamenal.

© 2023 Vytvořila Štěpánka Kryspínová.