Mgr. et Mgr. Štěpánka Kryspínová

Pozvání do životů druhých v profesní rovině přijímám od roku 2015. Dříve jsem provázela zejména děti a mládež s obtížným životním startem, podporovala jsem je v procesu proměny těžkých, zraňujících zážitků v posilující zážitky, ze kterých mohou těžit v dalším životě. Od roku 2020 jsem pomáhala v roli psychoterapeutky a sociální pracovnice klientům Poradny pro oběti násilí a Centra pro zdravě fungující rodinu NOMIA, z. ú. v Hradci Králové. Nyní při mateřské dovolené pokračuji ve spolupráci s NOMIA, z. ú. jako metodická podpora a externě jsem k dispozici studentům Univerzity Hradec Králové v rámci poradenského centra UHK Point. 

image
Image 1

Má alma mater...

Bc. Sociální patologie a prevence (UHK)
Mgr. Sociální pedagogika (UHK)
Mgr. Sociální práce (UHK)

+ semestry v zahraničí
Kauno Technologijos Universitetas (Litva)
Hochschule Merseburg (Německo)

Umění terapie od roku 2019 – komplexní pětiletý výcvik v systemickém přístupu – (Ivan Úlehla, Zdeněk Macek, Lenka Šimková, Zuzana Kocábová, Jan Hesoun,…)

image

Mé specializační vzdělání...

Základy krizové intervence
Motivační rozhovory
Práce s agresivním klientem
Minfulness a timemanagement
Zdravé sebepojetí jako podmínka profesního růstu
Terapie a poradenství v online prostředí
Terapeutická práce s lidmi, kteří páchají násilí ve vztazích
Socioterapeutické přístupy pro práci s oběťmi násilí

image

Jsem pod supervizním vedením...

PhDr. Dany Dobiášové a pod supervizním vedením v kontextu psychoterapeutického výcviku

image

Aktuálně nabízím setkání pouze online ve všední dny v podvečerních hodinách 17-20hod.

image

Lidem pomáhám na cestě k:


  •  uspokojivým vztahům (partnerským, rodinným, pracovním,...)

  •  životní spokojenosti

  •  většímu porozumění svým pocitům a myšlenkám

  •  rozvoji sebe sama

  •  zvládání obtížných životních situací

Cena za individuální konzultaci (60minut) je 800Kč.
(Cena pro studenty UHK v rámci návazné péče UHK Point 500Kč.)
Cena za párovou konzultaci (90 min) je 1000 Kč. 
Příplatek za konzultaci vedenou v angličtině je 100Kč.

Pokud se nacházíte v tíživé finanční situaci, lze domluvit pro bono konzultace.

image

Kontaktujte mě:

Napište mi na email 
stepanka@terapie-slovem.cz
či použijte webový formulář.

IČO: 14095581
Číslo b. ú.:  1465381004/2700

© 2023 Vytvořila Štěpánka Kryspínová.