Mgr. Michal Sirka, DiS.

Mám v životě tu přednost, že jsem mohl potkat mnoho zajímavých lidí v pracovním i osobním životě. Ti mě vždy formovali. I proto mám rád růst - v něčem se zlepšit, přijít na nový způsob řešení, něco zefektivnit nebo posunout. Je mi ctí, když mi někdo dovolí být na části jeho příběhu spolupracovníkem, podněcovatelem, pozorným posluchačem či průvodcem. Čerpám ze zkušeností práce v Poradně pro oběti násilí NOMIA z. ú. Aktuálně působím jako sociální terapeut pro HEWER z. s. a vedu soukromou praxi. Obohacuje mě také oblast zážitkové pedagogiky, které se věnuji především při práci s dospívajícími.

Image 1
Image 1

Má alma mater...

2013-2016 Fakulta sociálních studií, obor Sociální práce, titul Mgr.

rok ukonč. 2023 Vzdělávací a tréninkový institut Hermés Praha – Výcvik ve strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii - komplexní pětiletý výcvik

image

Zkušenosti, ze kterých čerpám...

2015-2020 Pathfinder z. s.
Vedení, supervize a lektorování krátkodobých a dlouhodobých sebezkušenostních výcviků a kurzů z oblasti zážitkové pedagogiky a psychologie. Dále nyní v rámci OSVČ.


2020-2022 NOMIA, z. ú.
Individuální, párová nebo rodinná terapie. Práce s obětmi domácího násilí, dále s lidmi působícími násilí ve vztazích.


2020-dosud HEWER, z. s.
Sociálně-terapeutická práce s klienty osobní asistence a jejich rodinami, doprovázení, individuální terapie. Poskytování zpětné vazby sociálním pracovníkům, managerům a vedení organizace.

image

Jsem pod supervizním vedením...

Jsem pod pravidelným soukromým supervizním vedením.  

image


Nabízím osobní setkání v Úpici 
(Boženy Němcové 830 ) 
či online.

image
Image 1

Oblasti, ve kterých mohu nabídnout pomoc
a podporu:


  •  aktuálně tíživá životní situace

  •  osobnostní nebo partnerské problémy

  •  emoční potíže, deprese, úzkosti

  •  pomoc a podpora nemocným, neformálně pečujícím o blízkou osobu

  •  osobní růst – hledání smysluplného životního cíle, reflexe silných a slabých stránek

Cena za individuální konzultaci (50minut) je 800Kč.
Cena za párovou konzultaci (80 min) je 1000 Kč.

image

Kontaktujte mě:

Email: michal.sirka@terapie-slovem.cz 
Telefon: 773 100 990 (pokud mě nezastihnete, ozvu se nazpět)

či použijte webový formulář

IČO: 07178760

© 2023 Vytvořila Štěpánka Kryspínová.