Mgr. Michal Sirka, DiS.

Mám v životě tu přednost, že jsem mohl potkat mnoho zajímavých lidí v pracovním i osobním životě. Ti mě vždy formovali. I proto mám rád růst - v něčem se zlepšit, přijít na nový způsob řešení, něco zefektivnit nebo posunout. Je mi ctí, když mi někdo dovolí být na části jeho příběhu spolupracovníkem, podněcovatelem, pozorným posluchačem či průvodcem. V současnosti pracuji jako terapeut v Poradně pro oběti násilí NOMIA z. ú. a jako sociální terapeut pro HEWER z. s. Obohacuje mě také oblast zážitkové pedagogiky, které se věnuji především při práci s dospívajícími.

Image 1
Image 1

Má alma mater...

2013-2016 Fakulta sociálních studií, obor Sociální práce, titul Mgr.

2014-dosud Vzdělávací a tréninkový institut Hermés Praha – Výcvik ve strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii

image

Zkušenosti, ze kterých čerpám...

2015-2020 Pathfinder z. s.
Vedení, supervize a lektorování krátkodobých a dlouhodobých sebezkušenostních výcviků a kurzů z oblasti zážitkové pedagogiky a psychologie. Dále nyní v rámci OSVČ.


2020-dosud HEWER, z. s.
Sociálně-terapeutická práce s klienty osobní asistence a jejich rodinami, doprovázení, individuální terapie. Poskytování zpětné vazby sociálním pracovníkům, managerům a vedení organizace.


2020-dosud NOMIA, z. ú.
Individuální, párová nebo rodinná terapie. Práce s obětmi domácího násilí, dále s lidmi působícími násilí ve vztazích.

image

Jsem pod supervizním vedením...

Jsem pod pravidelným soukromým supervizním vedením.  


Nabízím osobní setkání v Úpici 
(Boženy Němcové 830 ) 
či online.

image
Image 1

Oblasti, ve kterých mohu nabídnout pomoc
a podporu:


  •  aktuálně tíživá životní situace

  •  osobnostní nebo partnerské problémy

  •  emoční potíže, deprese, úzkosti

  •  pomoc a podpora nemocným, neformálně pečujícím o blízkou osobu

  •  osobní růst – hledání smysluplného životního cíle, reflexe silných a slabých stránek

Cena za individuální konzultaci (50minut) je 600Kč.
Cena za párovou konzultaci (80 min) je 900 Kč.

image

Kontaktujte mě:

Email: michal.sirka@terapie-slovem.cz 
Telefon: 773 100 990 (pokud mě nezastihnete, ozvu se nazpět)

či použijte webový formulář

IČO: 07178760

© 2023 Vytvořila Štěpánka Kryspínová.